Dokumenty ZŻWP

(źródło strona Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego)

Dokumenty Związkowe

 

Ustawy i rozporządzenia

 

Statut Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

 

Uchwała Programowa XI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

 

Uchwały XI Krajowego Zjazdu Delegatów ZŻWP

 

Uchwały Prezydium i Zarządu Głównego ZŻWP

 

Porozumienia

 

Plany, Kompendia, Wytyczne, Regulaminy, Ankiety

 

Deklaracja członkowska, Karta ewidencyjna

 

Krzyże, odznaki i medale związkowe

 

Inne Dokumenty