Skład Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

L.p.

Nazwisko i imię

Funkcja w Zarządzie

Uwagi

1

Dul Andrzej

Prezes

 

2

Sienicki Józef

I Wiceprezes

DS. Społecznych

3

Kryszak Jerzy

II Wiceprezes

Ds. Socjalno-Zdrowotnych

4

Żurawlow Sławomir

III Wiceprezes

Ds. Obronnych

5

Skowron Ludwik Edward

Skarbnik

 

6

Malinowski Waldemar

Sekretarz

 

7

Płóciennik Marian

Przewodniczący Kom. Rewizyjnej

 

8

Mysona Grzegorz

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

 

9

Madejska Alicja

Członek Zarządu

 

10

Szukało Jerzy

Członek Zarządu

 

11

Kowalczyk Mieczysław

Członek Zarządu

 

12

Ryszard Jędrusik

Członek Zarządu