Skład Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

L.p.

Nazwisko i imię

Funkcja w Zarządzie

Uwagi

1

Dul Andrzej

Prezes

 

2

Sienicki Józef

I Wiceprezes

DS. Społecznych

3

Kryszak Jerzy

II Wiceprezes

Ds. Socjalno-Zdrowotnych

4

Żurawlow Sławomir

III Wiceprezes

Ds. Obronnych

5

Skowron Ludwik Edward

Skarbnik

 

6

Skowron Ludwik Edward

Sekretarz

Czasowo pełniący obowiązki

7

Mysona Grzegorz

Członek Zarządu

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

8

Madejska Alicja

Członek Zarządu

 

9

Szukało Jerzy

Członek Zarządu

 

10

Ryszard Jędrusik

Członek Zarządu

 

 

   Skład Komisji Rewizyjnej Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

L.p.

Nazwisko i imię

Funkcja w Komisji

1

Płóciennik Marian

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2

Maśko Jan

Członek Komisji

3

Szczepkowski Wojciech

Członek Komisji