Odeszli na wieczną służbę

 

Stopień

Nazwisko i Imię

Data urodzenia

Data śmierci

Informacje dodatkowe

w 2002 roku

ppłk

Chejza Sylwester s. Jana

03.02.1929

25.05.2002

JW 4117 T. GÓRY; członek ZBŻZ i OR od 01.04.1981

sierż.

Łubgan Bronisław

14.11.1924

10.10.2002

Członek ZBŻZ i OR od 19.12.1984

w 2003 roku

st. chor. sztab.

Pawłowski Tadeusz

01.07.1951

10.01.2003r

JW. 4117 T. Góry

chor. sztab.

Skarbek Henryk

15.04.1925

01.10.2003

Członek ZBŻZ i OR od 21.01.1986

chor.

Sowiński Eugeniusz s. Wacława

26.02.1926

30.01.2003

JW 4117 T. GÓRY; członek ZBŻZ i OR od 01.04.1981

w 2004 roku

mjr

Malinowski Mieczysław

12.11.1931

09.02.2004

WKU T. Góry; członek ZBŻZ i OR od 02.02.1983

ppłk

Muniowski Lucjan

05.02.1930

31.01.2004

Członek ZBŻZ i OR od 15.08.1983

w 2005 roku

mjr

Adamczyk Józef

15.03.1922

02.08.2005

Członek ZBŻZ i OR od 01.05.1981

st. sierż. sztab.

Machnik Stanisław

26.08.1927

05.09.2005

Członek ZBŻZ i OR od 18.05.1983

ppłk

Rogowski Edward s. Władysława

31.03.1928

17.09.2005

JW 4117 T. GÓRY; członek ZBŻZ i OR od 01.10.1981

mjr

Woźnica Antoni s. Józefa

03.09.1932

06.06.2005

JW 4117 T. GÓRY; członek ZBŻZ i OR od 16.02.1984

kpt.

Ziobro Stanisław

21.12.1927

31.01.2005

Członek ZBŻZ i OR od 14.03.1983

w 2006 roku

chor.

Serafin Stanisław

06.03.1931

14.11.2006

Członek ZBŻZ i OR od 10.10.1986

w 2007 roku

st. sierż. sztab.

Stachowiak Zenon s. Stanisława

22.12.1932

13.06.2007

JW 4117 T. GÓRY; członek ZBŻZ i OR od 01.12.1982

mjr

Prorok Edward s. Karola

13.03.1931

22.07.2007

JW 4117 T. GÓRY; członek ZBŻZ i OR od 12.10.1981

ppłk

Płaczek Jerzy s. Franciszka

06.04.1941

10.08.2007

JW 4117 T. GÓRY; członek ZBŻZ i OR od 26.08.1997

w 2008 roku

chor

Szydło Czesław

18.02.1932

23.03.2008

JW 2463 T. GÓRY;

ppłk

Pruszkiewicz Jerzy

20.09.1927

02.10.2008

Członek ZBŻZ i OR od 01.04.1981 do 09.11.2006

ppor.

Bielawski Bolesław

20.03.1917

20.12.2008

Najstarszy członek ZBŻZ i OR  od 10.10.1981

w 2009 roku

ppłk

Kurylas Daniel s. Michała

15.05.1936

26.01.2009

JW 4117 T. GÓRY; członek ZBŻZ i OR od 09.01.1987

mjr

Sajdak Andrzej

31.01.1941

12.04.2009

JW 4117 T. GÓRY; członek ZBŻZ i OR od 10.11.1993

ppłk

Stafiński Emilian Ryszard

1938

05.2009

D-ca 8 dywizjonu rakiet, Z-ca K-ta WKU w T. Górach

ppłk

Osiecki Mieczysław

1958

01.06.2009

JW. 4117 T. GÓRY

w 2010 roku

st. sierż. sztab.

Płonka Władysław

1950

13.02.2010

39 pa i 106 Szpital Wojskowy, członek ZBŻZ i OR

ppor.

Jasina Edward s. Jana

10.05.1924

27.02.2010

Członek ZBŻZ i OR od  29.09.1981

były żołnierz zaw.

Stańczyk Roman

1948

02.07.2010

JW 4117 T. GÓRY

w 2011 roku

mjr

Rusiecki Albert

20.10.1930

11.01.2011

JW. 4117 T. Góry; członek ZBŻZ i OR od 01.04.1981

mjr

Fronczyk Edward

1932

28.02.2011

39 pa T. GÓRY;  członek ZBŻZ i OR

płk

Marzec Zygmunt

1929

02.07.2011

JW. 4117 T, Góry; Szef Sztabu

oficer

Kruk Adam

16.12.1951

01.10.2011

JW. 4117 T. Góry, później WKU Katowice

były żołnierz zaw.

Sadzikowski Andrzej

04.02.1952

13.12.2011

JW. 4117 T. Góry

w 2012 roku

mjr

Motyl Ryszard

19.11.1959

11.01.2012

JW. 4117 T. Góry

mjr

Polak Adam

?

29.01.2012

JW. Mierzęcice

mjr

Rachwał Stanisław

08.05.1929

15.05.2012

Artylerzysta – członek ZŻWP od 1984 r.

st. chor.

Fudali Franciszek

26.08.1933

30.06.2012

Szef baterii startowej 8 dywizjonu rakiet

chor.

Lewczuk Stanisław

07.11.1943

13.07.2012

służył w 39 pa w służbach technicznych

sierż. sztab.

Kosak Adam s. Mieczysława

09.01.1969

13.09.2012

JW. 4117, WAK

płk

Gaik Władysław

14.02.1949

13.09.2012

JW. 4117, Szefostwo Przewozów Wojsk. -  Katowice

mjr

Soluch Grzegorz

20.02.1950

05.10.2012

JW 4117 T. GÓRY; członek TKZŻWP

sierż.

Małota Roman

05.02.1952

19.10.2012

służył w 8 da

w 2013 roku

mjr

Jarek Janusz

01.1954

05.02.2013

JW. 4117 T. Góry

ppłk

Wojtyś Marian

27.02.1927

04.04.2013

szef służby finansowej w 39 pa

st. chor. sztab.

Klimczyk Czesław

14.01.1931

06.2013

JW. 4117 T. Góry

mjr

Dalmata Stanisław

19.10.1930

11.11.2013

szef służby samochodowej w 39 pa

w 2014 roku

st. chor.

Michalski Mieczysław

02.09.1947

29.01.2014

JW. 4117 T. Góry

chor.

Gruszkowski Krzysztof

30.11.1949

07.09.2014

JW 4117 T. GÓRY; członek TKZŻWP

ppłk

Białkowski Adam

11.11.1928

23.11.2014

Artylerzysta, WKU Tarnowskie Góry

w 2015 roku

chor.

Bernacik Jerzy

14,.09.1949

22.01.2015

Służył w 39 pa. Był sanitariuszem izby chorych.

st. chor. sztab.

Dziedzic Bronisław

17.02.1935

01.05.2015

Służył w 39 pa - prowadził sprawy kadrowe

mjr

Woźny Daniel

1926

??.05.2015

Służył w 39 pa.

mjr

Piwowarski Józef

1930

2015

Służył w 8 da – z-ca d-cy ds. politycznych

mjr

Ucieklak Andrzej

12.03.1957

11.12.2015

Służył w artylerii p.lot.

mjr

Piasecki Józef

1939

16.12.2015

Służył w 39 pa.

chor.

Krzyżaniak Bernard

27.07.1942

22.12.2015

Służył w JW. 4117 Tarnowskie Góry

chor.

Szymaniak Tadeusz

1939

27.12.2015

Szef MPS w 8 da

w 2016 roku

płk

Witczak Henryk

1932

01.01.2016

JW. 4117 T.Góry

mjr

Michalewski Tadeusz

04.05.1927.

18.01.2016

Członek Tarnogórskiego Koła ZŻWP

ppłk

Płaczkiewicz Jan

25.11.1929

20.03.2016

Członek Tarnogórskiego Koła ZŻWP

por.

Utracki Roman

22.01.1951

29.05.2016

Członek Tarnogórskiego Koła ZŻWP

chor.

Molenda Marek

01.11.1948

15.07.2016

Służył w JW. 4117 Tarnowskie Góry

ppłk

Herecki Tadeusz

16.11.1929

12.08.2016

Członek Tarnogórskiego Koła ZŻWP

mjr

Reychelt Eugeniusz

1952

07.10.2016

Służył w 39 pa.

mjr

Kacprzyński Eugeniusz

04.01.1929

31.10.2016

służył w jednostkach artylerii SOW

chor. sztab.

Palmowski Edward

22.03.1948

21.12.2016

Służył w 39 pa.

kpt.

Zieliński Zygmunt

1949

23.03.2017

artylerzysta rakietowiec – dca baterii startowej 8da

w 2017 roku

płk

Nawrot Jerzy

1940

21.04.2017

Szef sztabu 12 pk

chor.

Wiśniewski Tadeusz

1944

14.07.2017

Służył w 39 pa – służba uzbrojenia

ppłk

Płonka Ryszard

1944

13.09.2017

Służył w JW. 4117 Tarnowskie Góry

kpt.

Chmiel Stanisław

5.10.1942

6.10.2017

Służył w jednostkach techn. OPK i w OC UM T. Góry

mjr

Terlega Mieczysław

1929

22.10.2017

Służył w 39 pa - szef służby mundurowej

w 2018 roku

st. chor.

Medyk Franciszek

7.03.1925

23.02.2018

Szef GWŁ Tarnowskie Góry

płk

Rączka Tadeusz

31.10.1932

02.06.2018

Wieloletni zastępca dowódcy JW. 4117

ppłk

Kasprzak Stanisław

28.04.1948

11.06.2018

Służył w JW. 4117 Tarnowskie Góry

ppłk

Zremba Edward

07.12.1950

21.06.2018

Służył w JW. 4117  Prezes Śl Zarządu Wojew. ZŻWP

płk

Ziemski Edward

07.02.1928

13.07.2018

Artylerzysta 39 pa

ppłk

Kaczmarczyk Stefan

?

2018

Artylerzysta 39 pa

w 2019 roku

płk

Derenda Jan

12.03.1927

25.01.2019

Służył w JW. 4117 Tarnowskie Góry

kpt.

Dylewski Tadeusz

1953

14.05.2019

Artylerzysta 39 pa.

mjr

Burzyński Andrzej

07.10.1954

30.06.2019

JW. 4117 Tarnowskie Góry, WKU

sierż.

Tarnacki Eugeniusz

02.03.1943

26.06.2019

Służył w 39 pa

ppłk

Gradkowski Stanisław

12.11.1932

18.09.2019

Służył w 39 pa, wieloletni z-ca dowódcy ds. technicznych

 

Cześć Ich Pamięci !!!